MITEN HENKILÖKORTTIA KÄYTETÄÄN?

Kaikki henkilöllisyystodistukset ovat viime aikoihin asti olleet paperisia ja niiden toiminnot ovat olleet rajoitettuja. Nykyaikaiset henkilökortit ovat kuitenkin ottamassa tavallisten passien ja ajokorttien paikan, yhdistäen erilaiset toiminnallisuudeti yhteen pieneen muoviseen korttiin. Nämä dokumentit tarjoavat runsaita mahdollisuuksia, ja joissain maissa nämä mahdollisuudet ovat suuremmat kuin toisissa.

Henkilökortti paljastaa ainutlaatuisuutensa ja kätevyytensä erityisesti Virossa. Baltian maa on pitkään ollut globaali referenssikohde, sillä erilaisia internettiin ja uusiin teknologioihin liittyviä palveluita ja sovelluksia käytetään maassai työnteon helpottamiseksi eri aloilla todella paljon. Henkilökortit eivät vain korvaa henkilöllisyystodistuksia, vaan mahdollistavat myös erilaisten internettiä käyttävien, valtion, pankkien ja muiden organisaatioiden palveluiden hyödyntämisen. Näin on mahdollista ratkaista monia asioita kotoa käsin – yrityksen rekisteröinnistä veronmaksuun ja äänestämisestä laskujen hoitoon.

Viron henkilökortin erityispiirre on se, että jopa ulkomaalaiset voivat saada sen ja nauttia sen tuomista hyödyistä, vaikkaakan ei täydessä mitassa. Dokumenttia voi käyttää missä tahansa, siksi sinun tulee tietää milloin korttia voi käyttää ja miten se toimii.

Henkilökortin käyttö: tarvittavat välineet

Mitä tarvitsen käyttääkseni henkilökorttia Virossa täysimääräisesti? Sinulla täytyy olla vain henkilökohtainen tietokone, lap-top tai lukulaite. Tämä tekee elektronisen allekirjoituksen käytön mahdolliseksi, mikä on kortin pääkäyttötarkoitus. Siispä pystyt ratkaisemaan erilaisia asioita kotoa käsin.
Jos sinulla ei ole lukijaa tai henkilökohtaista tietokonetta, sinun tulee Virossa mennä pankkiin, verotoimistoon tai vastaavaan, sillä kaikkissa näissä on mahdollisuus käyttää lukijaa.
Yleensä henkilökortin hakeminen säästää veronmaksuun, pankkiasioihin, yrityksen rekisteröintiin ja muihin asioihin käytettyä aikaa. On tärkeää huomata, että ulkomaalaiset voivat hakea henkilökorttia, vaikkakin kortin toiminnot ovat tällöin rajoitetummat.

Mitä ulkomaalaisen virolaisen henkilökortin haltijan tulisi tietää?

Ensinnäkin, virolainen henkilökortti ulkomaalaisille on mahdollisuus aloittaa liiketoiminta maassa. Dokumentti ei anna oikeutta äänestää vaaleissa, eikä se takaa kansalaisuutta eikä oikeutta asua maassa. Tällä kortilla voit kuitenkin harjoittaa liiketoimintaa Euroopan markkinoilla yhdessä Baltian ja Euroopan kehittyvässä maassa, etänä. On hyvin haastavaa saada sellaisia oikeuksia normaaleja reittejä pitkin, mutta internet ja nykyaikainen virolainen lainsäädäntö antavat mahdollisuuden toteuttaa suunnitelmia ilman turhaa ajan hukkaa.